måndag den 14 september 2020

Alva Holm sluter sig til Nordic Artists Management

Alva Holm kommer från hösten 2020 att vara en del af Nordic Artists Management som ’Young Artist’, ett två-årigt program som ska främja och vägleda unga, lovande musiker från Danmark.